Att träna hos oss

Vi växer med varandra – Värdegrund CrossFit Karlskoga

CrossFit Karlskoga är en licensierad CrossFitbox som erbjuder högintensiv funktionell träning utifrån dina förutsättningar.

Träning för alla där vi växer med varandra

Hos oss är alla välkomna att träna. Oavsett om du är ny med träning eller har en lång träningserfarenhet med dig, oavsett ålder, oavsett kön, sexualitet eller härkomst.  

Vi som tränar och coachar här ger varandra utrymme. Vi ser, hjälper och uppmuntrar varandra. Och vi fokuserar på positiv utveckling. Det hjälper oss att bli bättre atleter.

En positiv kultur gör att vi trivs tillsammans. Vi blir mer öppna för att utvecklas.

Säker utveckling och skadefri träning

För att utvecklas behöver man våga testa sina gränser. För att undvika onödiga risker är alla våra instruktörer diplomerade CrossFit-Coacher och vi har en planerad tanke bakom vårt träningsupplägg. Coacherna ansvarar för att leda gruppassen, för kvalité och säkerhet i träningspassets upplägg. Du ansvarar för ditt deltagande och genomförande. Det är därför viktigt att du aktivt deltar i passgenomgången och är lyhörd för coachernas feedback – det är för din säkerhet och utveckling.

Rent spel utan doping

Vi som tränar hos CrossFit Karlskoga och tävlar under CrossFit Karlskogas namn förbinder oss att inte använda dopingpreparat och otillåtna kosttillskott samt att följa vår dopingpolicy.

När du löser medlemskap binder du dig även till att följa denna värdegrund när du är hos oss och tränar.  

Vi samverkar med polisen i antidopningsarbetet

Samverkan mellan gym och polis är en framgångsfaktor i antidopningsarbetet.
Att vara ett diplomerat gym i metoden 100% ren hårdträning (RHT) innebär att vi har en nära samverkan med polisen. Polisen skapar en trygghet för våra medlemmar genom att de besöker vårt gym kontinuerligt för att kolla läget och bygga relationer med våra coacher.

Eftersom våra coacher medlemmarna  över tid och har relevant utbildning kan de fungera som polisens ögon och komma med relevanta tips. Dopningsproblematiken är dessvärre utbredd och har tydliga kopplingar till andra brottsområden. Med förbättrat relationsbyggande och stark lokal närvaro av polis kan information hos gympersonalen även komma polisen till del. Vi som gym arbetar aktivt med att våra medlemmar ska få träna på en trygg plats fri från brott.

});