Policy mot doping och otillåtna läkemedel

På vår träningsanläggning har vi nolltolerans mot dopning och otillåtna läkemedel.

Vi jobbar aktivt för att vår anläggning ska vara fri från otillåtna preparat och vi står inte bakom några kosttillskott.

Det är du som tränar som har ett eget ansvar för att det kosttillskott eller läkemedel du brukar och tar med till vår anläggning inte innehåller otillåtna preparat eller spårämnen.

Vi som anläggning ansvarar för de produkter vi har till försäljning inte bryter mot vår policy. Men det är inget vi förespråkar att du behöver bruka.

Vid brott mot vår antidopningspolicy kommer avstängning ske omedelbart. Eventuellt medlemskap/träningskort kommer ej betalas tillbaks.

För tävlande under CrossFit Karlskogas namn kommer det från och med 1 januari 2018 krävas att du skriver på anläggningens tävlingspolicy. Den innebär att du även utanför vår anläggning följer vår antidopingpolicy. Tävlingspolicyn finns i antidopningspärmen på boxen och ska lämnas in och gås igenom med antidopningsansvarig.

Från och med 1 januari 2018 kommer tävlingar som CrossFit Karlskoga bjuder in till också anordnas med en nolltolerans mot doping och otillåtna läkemedel.

});