Dagens Wod 3/3


1.
3 min rodd
3 min Burpee box jump overs
2 min rodd
2 min Burpee box jump overs
1 min rodd
1 min Burpee box jump overs

2.
Skills
träna hand stand push ups både strikta och med kip.